Virtaa ja voimaa robottihanskasta

RoboApu-hankkeessa kartoitettiin etenevää sairautta (MS- tai lihastauti) sairastavien arjen haasteita. Haastatteluissa kävi ilmi, että käsien kylmäarkuus, kömpelyys, kipu ja lihasheikkous ovat yleisiä oireita. Monista arkiaskareista tulee hankalia, kun ote ei enää pidä ja tavarat tipahtelevat käsistä. Niinpä lähdimme yhdessä kokeilemaan voisiko robottihanskasta olla tähän apua.

Miten robottihanska toimii?

Kokeiltu robottihanska oli ruotsalaisen Bioservon kehittämä Carbonhand. Se näyttää tavalliselta, ohuelta työhanskalta. Hanskaan on kuitenkin upotettu sensoreita ja vahvoja lankoja. Niiden ansiosta hanska tunnistaa kun käyttäjä tarttuu johonkin kädellään, jolloin hanska antaa lisävoimaa otteeseen. Hanska on liitetty johdolla virtalähteeseen, jota käyttäjä voi pitää esimerkiksi vyöhön kiinnitettynä. Virtalähteessä on ladattavat akut, joista riittää virtaa noin yhden työpäivän ajaksi. Hanskan reagointiherkkyyttä ja voimaa käyttäjä voi itse säätää mobiilisovelluksella.

Kenelle se sopii?

Esittelimme robottihanskaa sekä kohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa että heidän kotonaan. Hanskaa sovitettaessa kävi nopeasti ilmi, että kaikille hanska ei sovi. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että käsi on turvonnut, nivelet ovat virheasennossa, iho on hyvin herkkä tai lisävoimaa tarvittaisiin pikemminkin käsivarressa kuin sormissa. Lisäksi hanskan käyttö vaatii, että käyttäjällä on sormissa jonkin verran voimaa ja liikettä jäljellä. Ensimmäisellä kokeilukerralla hanskasta virtalähteineen ja mobiililaitteineen tuli usein myös sellainen vaikutelma, että sen käyttö olisi kömpelöä ja hankalaa.

Kokemus hanskasta pitemmissä kokeiluissa

Myös kahdessa pidemmässä, kotiympäristössä järjestetyssä kokeilussa kokeilijat kertoivat, että hanska tuntui aluksi vieraalta, oli tiellä ja vaati totuttelua. Haasteita ilmeni esimerkiksi hanskan pukemisessa päälle. Harjoittelun myötä hanskan pukeminen alkoi kuitenkin sujua paremmin ja tarkkuuttakin vaativat tehtävät onnistuivat. Kokeilun edetessä hanskasta tulikin kokeilijoiden mielestä luonteva osa heidän arkeaan, jopa heitä itseään: se oli kuin “käden jatke”, joka saatettiin ottaa pois vasta akun loppuessa.

“Tuntuu ihan siltä että puuttuu jotain, kun hanska ei ole tässä.”

Miten hanskaa käytettiin?

Robottihanskan kokeilijat käyttivät sitä hieman eri tavoin. Yhdessä kokeilussa hanskaa käytettiin lähes päivittäin lyhyempiä aikoja erityisesti kuntoutumistarkoituksiin. Kokeilija piti yllä kuntoaan ja vahvisti kättään erilaisten kotona tehtävien harjoitusten avulla. Hanskan avustuksella painot pysyivät käsissä ja sormia saattoi treenata myös erikseen. Toisessa kokeilussa hanskaa saatettiin käyttää koko päivänkin ajan ja sitä hyödynnettiin erityisesti arkiaskareissa. Kokeiluissa hanskasta havaittiin olevan hyötyä muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  • laatikoiden kantamisessa ja esineiden siirtelyssä
  • autolla tai polkupyörällä ajaessa
  • auton tai asunnon ovea avatessa
  • ulkotöissä toisten hanskojen sisällä
  • haravoinnissa, lapioinnissa ja muissa puutarhatöissä
  • koiraa ulkoilutettaessa
  • kuntoilussa, esimerkiksi kahvakuulan kanssa
  • kaupassa käydessä

“Pystyy ottamaan tavaroita käteen ja ne kestää ja pysyy siinä. Siistiä. Ostoskassin kantaminen onnistuu ja siihen voi luottaa.”

Hyödyt

Kokeilijoiden mukaan hanska antoi pitävän ja turvallisen otteen. Käsien kylmänarkuudesta, tunnottomuudesta ja tärinästä huolimatta esineet eivät enää putoilleet käsistä. Kokeilijoiden mielestä hanskan avulla arjessa pärjäisi paremmin, pystyisi tekemään samoja asioita kuin ennen sairastumista ja hanskasta olisi monipuolisesti apua niin kuntoutumiseen kuin arkiaskareisiinkin. Hanskan koettiin antavan myös motivaatiota ja intoa ja kannustavan siten aktiivisuuteen.

”Tulee tehtyä ja uskallettua kokeilla semmosiakin asioita jotka jäisivät ilman hanskaa tekemättä.”

Kehittämisen kohteita

Hanskan pukeminen päälle ei ole helppoa, kun käsien hienomotoriikassa on ongelmia, joten hanskasta toivottiin hieman avonaisempaa. Akut olivat kooltaan kätevät ja kestivät kokeilijoiden mielestä yllättävän pitkään. Akkujen ja käsineen välinen paksu johto ei rajoittanut liikkumista, mutta saattoi joskus tarttua esimerkiksi oven kahvaan, ellei se ollut vaatteen alla. Jonkun kerran hanskan sormien päät lipesivät pois paikaltaan tai ohjausyksikön kiinnike irtosi vyöstä. Joissain tilanteissa hanska saattoi tuntua hieman hankalalta, esimerkiksi silloin kun oli tarvetta pestä käsiä tavallista useammin tai kun tervehdittiin toisia ihmisiä.

“Tervehtiminen oli oudompaa hanskan kanssa, piti varoittaa ennen kättelyä.”

Yhteenveto

Kokeilujen perusteella robottihanskasta on selkeää ja monipuolista hyötyä niin kuntoutumisessa kuin arkiaskareissakin niille henkilöille, joille hanska sopii. Molemmat pitemmän aikaa hanskaa kokeilleista haluaisivat jatkaa hanskan käyttöä, jos se olisi mahdollista. Apuvälineeksi robottihanskaa ei kuitenkaan ole tiettävästi Suomessa vielä myönnetty. Suurin este käytön yleistymiselle lieneekin tällä hetkellä robottihanskan hinta, joka on noin kymmenentuhannen euron luokkaa.

Voit nähdä hanskan käytössä ja kuulla hanskaa kokeilleen käyttökokemuksia tällä videolla.

Lainaukset ovat peräisin hanskaa kokeilleiden henkilöiden haastatteluista ja muistiinpanoista.

Keskustelu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.