Se tunne kun robotit tulee apuun

Millaisia tunteita sinussa herättää ajatus roboteista? Tämän kysymyksen esitimme kehitysvammaisten aikuisten palvelukodeissa RoboApu-hankkeen alkaessa. Vastaukset osoittivat, että ajatus roboteista omassa arjessa herätti sekä asukkaissa että ohjaajissa paljon kysymyksiä ja tunteita laidasta laitaan.

Kysymys tuli asukkaille ja ohjaajille pohdittavaksi yllättäen, ennen ensimmäistäkään robottipajaa tai –kokeilua. Joitakin mielikuvia roboteista jo oli: jollekin asukkaista tuli mieleen automaatti, toinen kuvasi robotin kulkevan ja nostavan kättä, ja kolmas tiesi robottien tekevän töitä tehtaassa. Osa ohjaajista oli nähnyt jossain hyljerobotin tai jumppaa vetävän robotin. Monille robotit olivat kuitenkin vielä vieraita, joten ei ollut ihme, että niihin suhtauduttiin usein varauksella, hämmentyneesti tai sekavin tuntein. Millainen robottien rooli oikein olisi palvelukotien arjessa?

Osalle ajatus roboteista omassa arkiympäristössä tuntui oudolta, epäilyttävältä ja pelottavalta. ”Päälle tulee!” arveli yksi asukas, toinen taas ilmoitti, että hänen asuntoonsa olisi roboteilta pääsy kielletty. ”Ne vie teidän ohjaajien työpaikat”, ennusti kolmas. Ohjaajat pitivät ajatusta roboteista epämiellyttävänä ja pelottavana. Kauhukuvana oli, että ihmisiä hoitaisivat kohta toisten ihmisten sijaan robotit. Roboteista ei nähty olevan sen enempää ihmisen kuin lemmikkieläimenkään korvaajaksi.

Myös monia kriittisiä kysymyksiä esitettiin. Onko roboteista oikeasti hyötyä? Tuleeko hoitotyöstä robottiohjattua, tietokoneruudulta seurattavaa? Toimiiko tekniikka ja osataanko sitä käyttää? Ja mitähän maksaa? Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä, kun pohditaan miten robotteja voisi hyödyntää ja miten se vaikuttaisi asukkaiden ja ohjaajien elämään. Myös asukkaista osa suhtautui robotteihin kriittisesti (”Ei onnistu!”, ”En tykkää roboteista”) tai oli huolissaan kustannuksista (”Mie en ainakaan maksa mitään ylimääräistä”).

Asukkaiden ja ohjaajien joukosta löytyi myös innostuneita ja odottavia tunnelmia. Joku asukkaista ilmoitti heti haluavansa oman pikkurobotin, toiset pitivät robottien tuloa vaihteluna, erikoisena tai hyvänä juttuna, tai toivottivat ennakkoluulottomasti ”Tulukkoon vaan!”.  Ohjaajat odottivat mielenkiinnolla, miten hoitotyö voisi hyötyä tietotekniikan kehityksestä. Roboteilla arveltiin voivan olla positiivisia vaikutuksia ohjaajan työhön: robotin tehdessä toistuvia, mekaanisia töitä ohjaajille jäisi enemmän aikaa asukkaille. Jotkut vastaajista näkivät vielä laajempiakin mahdollisuuksia: ”Voisko olla hyödyksi, entäs seuraksikin?”

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme RoboApu-hankkeessa seuranneet robotiikan kehittymistä, hankkineet robotteja ja järjestäneet useita kymmeniä robottipajoja ja -kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien, heidän läheistensä ja sote-ammattilaisten kanssa. Mitä kaikkea on koettu ja opittu? Tulivatko robotit päälle, veivätkö työpaikat, säästivätkö työaikaa? Muuttuivatko käsitykset? Näitä aiheita puimme tässä blogissa vuoden 2019 aikana.

Tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja kommentoimaan!

Piirroskuvat ja lainaukset ovat peräisin seinätauluista, joihin palvelukotien asukkaat ja ohjaajat kirjasivat alkutunnelmiaan RoboApu-hankkeen alkaessa keväällä 2017.

Keskustelu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.