RoboApu

RoboApu-hanke tekee robotteja tutuiksi ja etsii robottien käytön mahdollisuuksia ja haasteita erityistä tukea tarvitsevien ihmisten arjessa. Kolmevuotinen hanke aloitti toimintansa vuonna 2017. Hanke on järjestänyt useita kymmeniä pajoja ja kokeiluja, joissa erityistä tukea tarvitsevat, heidän läheisensä ja sote-alan ammattilaiset ovat tutustuneet robotteihin ja kokeilleet niitä omassa arjessaan. Hanketta hallinnoi Honkalampi-säätiö ja rahoittaja on STEA.

Tässä blogissa jaetaan vuoden 2019 aikana hankkeen kokemuksia kommentoitavaksi ja keskusteltavaksi. Hankkeen lopussa kirjoitukset kootaan verkkojulkaisuksi.

Lisätietoa hankkeesta ja yhteystietomme löydät RoboApu-hankkeen kotisivulta.